FOA/KLS's Generalforsamling udtaler: stop al udlicitering

Stop al udlicitering og udsalg af vores femte ferieuge

Stop for al udlicitering af offentlige rengøring. Erfaringerne har vist, at rengøringen ikke bliver billigere eller bedre af, at det er private firmaer, som udfører rengøringen. Tværtimod er rengøringen blevet af en ringere kvalitet - se bare på de sygehuse, hvor det er private firmaer som har overtaget opgaverne. Det har oven i købet kostet ekstra at få sygehusene gjort ordentligt rene, så afdelinger ikke skulle lukkes.

Da det så også viser sig, at de firmaer - vi offentligt ansatte konkurrer med - snyder i skat ved at fører deres overskud ud af landet, finder vi at det ikke er en fair konkurrence. Derfor vil vi opfordre enhver siddende regering til at stoppe al snak og tvangsplaner om udlicitering.

FOA/KLS opfordrer den kommende regering til at arbejde for mere uddannelse af rengørings-assistenterne, så fremtidens rengøringsmedarbejdere vil være serviceassistenter med et svendebrev.
På den måde vil vi også kunne være med til at arbejde 12 minutter mere, uden nedslidning og derved større sygefravær til følge.

FOA/KLS opfordrer både den nuværende og kommende regering til, at alt arbejde tilrettelægges som almindeligt arbejde i stedet for som løntilskudsjob og frivilligt arbejde. Vi finder det specielt forkasteligt, at fastansatte medarbejdere afskediges og arbejdet bagefter bliver lavet af ledige i løntilskud.

FOA/KLS opfordrer FOA og LO til at stoppe al snak om at sælge vores femte ferie-uge. Vi ønsker at stoppe det pres, vores arbejdsgivere lægger på os, om det er nødvendigt at vi holder ferie, når nu der er mulighed for at få penge for ferieugen. Vores arbejde er i dag så fysisk og psykisk hårdt, at al ferie er nødvendig.


*****
Vedtaget enstemmigt af de 76 deltagere i FOA/KLS-generalforsamlingen tirsdag 3. maj 2011.