Folketingsvalget kommer nu! - Kender du en KLSer, som stiller op?

Nu går det ikke længere at skubbe folketings-valget længere … længere … og længere ud.

Vi kan bruge vores demokratiske ret til at sætte kryds ved en politiker og et parti i september eller oktober. Statsminister Lars Løkke Rasmussen skal hvert fald udskrive valget til et nyt Folketing - så det kan afholdes inden 17. november!

September-nummeret af dit fagblad KLS Nyt bør altså skrive om spørgsmål, der er vigtige for medlemmer af FOA/KLS. - Derfor vil vi bede dig give et tip, hvis du kender en KLS-kollega, som stiller op til FT-valget - eller vil være livligt aktiv i valgkampen ?

Vær rar at ringe hurtig besked til redaktør Ole på 46 97 15 16 eller maile på ob016@foa.dk

- Tak for hjælpen! For så kan bladet bringe interview med aktive og høre deres synspunkter.