Kom til fagforeningens generalforsamling tirsdag 3. maj kl. 17.00

Synes du, at kontingentet skal stige 15 kr. om måneden?
- Og skal fagforeningen flytte fra KLS-huset til et billigere sted for at spare kontingent-kr.?

Hvis du kommer til medlemmernes årlige fællesmøde, generalforsamlingen tirsdag 3. maj kl. 17 i Brøndby Hallen, kan du også være med til at bestemme - om pensionisterne i Seniorklubben skal have ret til at deltage i fagforeningens generalforsamling og både kunne tale og stemme ?

Du kan også være heldig at vinde en af de otte trækplastre for at få flest mulige medlemmer til at deltage - nemlig 6 gavekort på 1.000 kr. eller af af 2 miniPC’ere til 3.000 kr.

Tilmelding til spisning
Kl. 16.00 er der spisning i salen, for de som tilmelder sig. Vil du deltage i spisningen, skal du tilmelde dig senest tirsdag 26. april ved at ringe til KLS, omstillingen på tlf. 46 97 15 00.

Du kan selvfølgelig godt deltage i generalforsamlingen, selv om du ikke deltager i spisningen.

For at kunne deltage skal du ved indgangen vise: Medlemskort, giroblanket, PBS-oversigt, PenSam-skade-kort eller evt. andet bevis for medlemskab.

KLS tilbyder, at du kan få passet børn, mens du deltager i generalforsamlingen. Oplys når du tilmelder dig, om vil have passet børn, og om de spiser med.

Busser og tog
- Bus-linierne kører næsten lige til døren: - 129, 135, 166 og 500S. Nærmeste S-tog stationer er Brøndby Strand, Brøndbyøster og Glostrup St.

Dagsorden

        

1-2)            

Valg af dirigenter og stemmeudvalg + Godkendelse af dagsorden 

3)        

Bestyrelsens beretning (herunder uddeling af arbejdsmiljøprisen) 

4) 

Regnskab (kan afhentes eller tilsendes fra KLS fra tirsdag 26. april - kan også ses på hjemmesiden www.foa.dk/kls 

5)  Forslag om kontingentstigning på 15 kr. pr. måned 
Forslag om at bestyrelsen får mandat til, at fagforeningen flyttes til anden adresse                
8)        

Indkomne forslag(forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag 19. april)

7) Forslag til lovændring paragraf 8, stk. 4, 2. afsnit:
Nuværende stk. 4, 2. afsnit: ”Pensionistmedlemskab giver ikke adgang til generalforsamlingen. Bestyrelsen i seniorklubben har dog ret til at overvære generalforsamlinger.”
Ændringsforslag fra Seniorklubbens formand og kasserer: ”Medlemmer af seniorklubben har ret til at deltage i afdelingens generalforsamling med tale- og stemme-ret i forhold til afdelingens interesser, dog ikke til arbejdsmarkedsforhold.”
9) Fremtidigt arbejde