600.000 kr. til medlemmer

Skaffer 600.000 kr. til medlemmer på Frederiksberg

Næsten 200.000 kr. i efterbetaling af pensioner og 400.000 kr. i efterbetalinger af løn

Så store pengebeløb har formanden for den faglige klub på Frederiksberg, Lone Tvilsted-Jacobsen, sammen med KLS-formand Ellen skaffet hjem til 28 medlemmer på Frederiksberg.

Løn-sagerne og pensions-sagerne er opstået i 2006-08 i kølvandet på udliciteringer af rengøringen på Frederiksberg. De private firmaer fulgte nemlig den private overenskomst, men skulle have udbetalt efter den offentlige OK - indtil medarbejderne kom over på den private overenskomst ved kontraktperiodens udløb i 2009. 

 

Pensions-sagerne 

15 medarbejdere på Frederiksberg har hver fået efterbetalt godt 10.000 kr., fordi der fejlagtigt var blevet trukket eget bidrag i pension ud af deres løn.

- Det private rengøringsfirma Allianceplus måtte samlet udbetale 195.300 kr. i efterbetalinger af medarbejdernes eget pensions-bidrag, oplyser Lone Tvilsted. 

 

Lønsagerne

Et par medlemmer har fået efterbetalt så meget som 90.000 kr. hver for manglende udbetaling af overenskomstmæssige løntillæg og forskudttids-tillæg i de fire år fra 2006-2009.

I alt har 13 medlemmer fået udbetalt tilsammen 400.000 kr.

- Jeg har skullet gå fire år tilbage, tjekke hvad folk fik udbetalt i løn - og hvad de skulle have haft i løn med tillæg, fortæller klubformanden.

Lønsagerne har hun gennemført i et godt samarbejde også med 3F Industri & Service fagforeningen.

- Det er dejligt at kunne hjælpe sine klubmedlemmer med at få så mange penge, som familierne jo har gået og manglet i flere år. De store løn-efterbetalinger gør det også tydeligt for medlemmerne, at det nytter og kan betale sig at være med i fagforeningen, siger Lone.

- Jeg synes, den lange stribe af lønsager i en række kommuner har vist, at ved udliciteringer af rengøringen i kommunerne kan firmaerne ikke klare opgaverne godt nok. Og så er det medarbejderne, der bliver ramt og det går ud over. 

- Jeg har i 14 år foreslået, når vi har diskuteret rammerne for udbud i Frederiksberg Kommune, at det også burde være kontraktbrud - hvis firmaerne ikke behandlede de overdragne medarbejdere ordentligt i forhold til overenskomsten. Men det har Frederiksberg ikke været villig til at indføje i kommunens udbudspolitik, slutter klubformand Lone Tvilsted-Jacobsen.