Efter regnen kommer dit og vores valg

Det har været en sommer i vandets tegn. Først et stort og heftigt regnskyl – som satte KLS-kælderen under vand og næsten tvang os ud af huset, før der blev pumpet vand ud og gjort rent igen. Så et nyt regnskyl, som fik vandet til at stige endnu en gang. Der er kommet skimmelsvamp, og masser af arkiver og papirer måtte kasseres; men vi håber at kunne redde de gamle protokoller m.m., som har historisk interesse for fagforeningen.

I forhold til huset har nu både FOA-1 og KLS’s bestyrelse truffet beslutning om at arbejde videre på - at FOA/KLS og FOA-1 flytter sammen i Valby i løbet af de kommende par år. I øjeblikket ser vi på tegninger og indretning.

I KLS var vi inden vandskaden klar til at sætte vores hus til salg – men vi er nødt til at få istandsat skaderne først, og det kan godt tage et par måneder endnu.

Nu er vi så i en eftersommer, der kommer til at handle om det forestående folketingsvalg. Der er mange emner på banen, som vi kan være med til at tage stilling til, når vi skal sætte vores kryds.

Først og fremmest er det stadig krisetid – arbejdspladser forsvinder, ledigheden stiger, og vores arbejdsgivere, kommuner og regioner skal spare og presses til at udlicitere og nedlægge arbejdspladser. Det er en ond spiral – som vi kan se bare bliver ved og ved – sandsynligvis i flere år endnu.

Når vi tager udgangspunkt i, hvordan alt dette rammer jer FOA/KLS medlemmers tryghed, så er det uhyggeligt at se den onde cirkel med stigende ledighed blandt ufaglærte - samtidig med en forringet mulighed for at komme på efterløn, dårligere muligheder for at få uddannelse og efteruddannelse og en dagpengeperiode ved ledighed på kun 2 år.

Så før vi kan sætte vores kryds på valgdagen, må vi have svar fra partierne på nogle af vores afgørende spørgsmål:

• Bliver dagpengeperioden igen forlænget til 4 år – nu hvor vi har en stigende ledighed?

• Er der praktikpladser til alle – både unge og ældre, som vil tage en erhvervsuddannelse?

• Skal det stadig være en mulighed at gå på efterløn som 60-årig?

• Får kommunerne flere penge, så der bliver råd til velfærd for borgerne og et sundt arbejdsmiljø for medarbejderne?

• Skal kommunerne fortsat tvinges til udbud og udlicitering af deres velfærds-opgaver?

Alle disse spørgsmål og sikkert flere er det utroligt vigtigt at få svar på – så vi kan stemme på dem, som vil afbøde virkningerne af krisen.

Jeg håber, at alle de af jer medlemmer i KLS, som har mulighed for det, vil bruge jeres stemmeret - og øve indflydelse på hvilken politik, som skal føres efter næste valg.

Demokratiet virker kun, hvis vi tager del i det og gør vores indflydelse gældende.

Venlig hilsen
Ellen Pedersen
formand for FOA/KLS