Pst...... kender du den "hemmelige" klub?

Af Mimi Bargejani, næstformand i FOA/KLS

Sidst i maj måned har vi i to omgange holdt en 2-dages konference for bestyrelses-medlemmer af de 23 faglige klubber i KLS. Her havde de deltagende klubbestyrelsesmedlemmer sammen med Ellen, Hanne, Lotte og Mimi fra fagforeningen til opgave at finde frem til nogle visioner og mål for de enkelte klubber og deres medlemmer.

I den forbindelse kom det atter engang frem, at rigtig mange af vores medlemmer næsten ikke kender noget til deres faglige klub og - ”hvad skal jeg med den klub?”

Klubben er altså ikke en fritidshjemsklub for børn - men en arbejdspladsklub. Og en del af jer medlemmer har i forbindelse med jeres arbejdsplads sådan en klub stillet til rådighed.

23 faglige klubber
På nogle af de første sider i KLS-kalenderen står der oplistet 23 forskellige klubber, som er opdelt i forhold til arbejdspladser og kommuner. I medlemmer, der arbejder inden for disse klubbers arbejdspladser og kommuner, er automatisk medlem i klubben og har derfor mulighed for at deltage i den enkeltes klubs arrangementer. I kan altså også være med til at præge jeres klub med de ønsker og holdninger, du og I måtte have for klubbens indhold og arbejde.

De mange klubber er forskellige og deres medlemmers ligeså. Men det fælles formål med de faglige klubber er, at I medlemmer - som arbejder inden for det samme område for eksempel som hospitalsmedarbejdere på Gentofte Hospital, medhjælpere på et plejehjem i Glostrup, vaskerimedarbejdere på Center for Døve, eller som køkken- /rengørings-medarbejdere på en daginstitution i Københavns Kommune - har igennem jeres medlemskab af fagforeningen også en arbejdspladsklub, som I er medlem af.

Alle klubberne får et økonomisk tilskud fra KLS. Det tilskud betaler du som medlemmer gennem dit fagforenings-kontingent, også selv om man evt. ikke ønsker at bruge sin faglige klub.

Klubmøder og arrangementer
Klubberne afholder som minimum en generalforsamling hvert år. Derudover holder langt de fleste klubber også mindst et andet klubmøde i løbet af året, hvor der som ofte også er et hyggeligt arrangement tilknyttet.

Klubberne er tænkt som et fælles sted, hvor I som medlemmer kan mødes og sammen drøfte forskellige holdninger, meninger og ønsker i forhold til alle mulige forskellige emner. Det kan eksempelvis være jeres arbejdsforhold, overenskomst-ønsker, arbejdsmiljø og alt muligt andet.

KLS ønsker og håber at få et bedre samarbejde med jer rundt omkring i klubberne.

Nogle af de forskellige klubber indkalder også gennem KLS-bladet til deres generalforsamlinger og andre klubmøder samt sociale arrangementer – så hold øje med din klubs medlemstilbud her i KLS Nyt.

Er du i tvivl, om der er en arbejdspladsklub for dig og dit arbejdssted - samt hvem du skal kontakte - er du meget velkommen til at kontakte os inde i KLS. Ring blot til KLS på 46 97 15 00. Så skal vi nok guide dig videre til din - alt andet end - ”hemmelige” arbejdsplads-klub. SCHYYY…… vi siger det ikke videre til nogen!

- Ses vi snart i klubben???


******************
I de kommende numre af KLS Nyt vil vi fortælle mere om - hvad de faglige klubber ser som deres vigtigste opgaver? - og hvordan klubbestyrelserne får inddraget flere medlemmer i klubbens liv og arrangementer?