Efterlønnen

Afskaffelse af efterlønnen vil koste 6-10 mia. kr. i merudgifter


Økonomen Henrik Herløv Lund piller Lars Løkke-regeringens regnestykke - store besparelser ved at afskaffe efterlønnen - fra hinanden:

 

”Det hævdes fra arbejdsgivere, borgerlige partier og den borgerlige presse, at der kan spares 18 - 37 milliarder kroner på at afskaffe efterlønnen. Penge som kunne bruges bedre til anden velfærd.”

Det er imidlertid en myte, beregner Henrik Herløv Lund i sin kritiske analyse.

”Realiteterne er, at i den nuværende beskæftigelsessituation - og med høj og vedvarende arbejdsløsheden frem til 2013-2015 - vil afskaffelsen af efterlønnen i en årrække ikke vil give nogen som helst besparelse, men tværtimod koste – mellem 6 - 10 mia. kr. årligt.

For besparelsen på 22 milliarder kr. på efterlønnen drukner i udgifterne til bl.a.: - dagpenge 21 mia., - førtidspension 5 mia., - og bortfald af selvbetalt efterlønsbidrag 5 mia. kr.”