KLS skaffer medlemmer 2.734.000 kr. fra arbejdsgivere

Det lykkedes fagforeningen at forhandle 1,2 millioner kr. fra arbejdsgivere hjem til KLS-medlemmer i en række faglige sager sidste år. 

De fleste sager handler om manglende løn – i alt 351.000 kr.

Dernæst har FOA/KLS skaffet 245.000 kr. til medlemmer, hvis fritstilling eller bortvisning er blevet ændret til opsigelse.
Mens andre har fået forhandlet ekstra opsigelsesvarsler – for 180.000 kr. Medlemmer snydt for pension har fået – i alt 122.000 kr. Mens nogle har fået i alt 120.000 kr. for manglende eller forkerte opsigelsesvarsler.

Endelig har fagforeningen fået arbejdsgivere til at udbetale fratrædelses-godtgørelse til medlemmer for i alt 100.000 kr. I andre sager er opsigelses-begrundelser ændret til ikke at give karantæne, eller feriepenge blevet udbetalt.

1,5 mio. kr. til arbejdsskadede medlemmer

FOA/KLS-medlemmer, der på jobbet er blevet skadet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser, har ved fagforeningens hjælp fået udbetalt 1.547.000 kr. i erstatninger og godtgørelser i 2009.


Sidste år behandlede fagforeningen i alt 142 arbejdsskadesager.  Arbejdsskade-styrelsen har anerkendt 5 arbejdsbetingede lidelser, men afvist 55, altså 9 ud af 10. Arbejdsskadestyrelsen anerkendte hver tredje arbejdsulykke, nemlig 8 – mens 14 blev afvist, altså 2 ud af 3.