Fagforeningens næstformand Mimi optaget i Kvindernes Blå Bog

I den tredje udgave af Kvindernes Blå Bog 2010-11 er næstformanden i fagforeningen FOA/KLS, ’Mimi’ Bargejani, blevet optaget.

Mimi er kommet med i bogen, fordi ”hun gør en masse for integration af etniske kvinder og for at styrke deres positioner som uafhængige individer i det danske samfund. Bl.a. gennem projekt Stafetten, der sigtede mod at få kvinder på overførselsindkomster fra belastede boligkvarterer ind i faste stillinger eller vikariater på plejehjem - eller i gang med uddannelser”, skriver fagbladet KLS Nyt.

Yee-Mei Yip ’Mimi’ Bargejani havde en typisk opvækst for et barn i en kinesisk indvandrerfamilie op gennem 70´erne og 80´erne - både skolen og familiens restaurant skulle passes. Efter studentereksamen og universitets-studier var hun madmor i vuggestuen FIX-Kareén på Nørrebro fra 1996 - sept.2007. Hun blev tillidsrepræsentant i 2006, leder af uddannelses-projektet "Stafetten" 2007-2009, og valgt til næstformand i fagforeningen april 2009.

Kraks Blå Bog udkommer hvert år med omtale af nogle tusinde betydningsfulde personer i Danmark – især mænd. Kun hver femte er kvinde. For at råde bod på det udgiver en håndfuld kvinder Kvindernes Blå Bog, fordi ”kvinder og mænd er lige betydningsfulde”.