Mindeord over Hans Enevoldsen

En af fagbevægelsens store frontkæmpere er ikke mere. Fredag den 21. januar 2022 tabte tidligere LO formand og fællestillidsrepræsentant Hans C. Enevoldsen kampen mod kræften.

Hans trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet for få år siden, og havde tænkt sig, at nyde sit otium sammen med sin hustru. De skulle mere på camping, ud at rejse med vognen på slæb, men sådan skulle det desværre ikke gå.

I de mange år Hans var en del af fagbevægelsen kæmpede han altid de svages sag. Altid klar til at tage kampen når den bød sig. Altid seriøs i sine udtalelser og sin fremtoning, bevares Hans kunne blive vred, men vreden var mest en indignation over hvordan man besparede i kommunen, og derved forringede servicen for de medlemmer Hans repræsenterede i sit virke som fællestillidsrepræsentant.

Fagforeningsarbejdet har betydet, og fyldt meget i Hans’ liv. Som fællestillidsrepræsentant for social- og sundhedsansatte i Holstebro kommune var Hans frontkæmper for ordentlige arbejdsforhold og faget. Hans var aldrig bange for at tage diskussionen og bagefter stå frem og formidle budskabet, både på TV og i dagspressen. Utallige er de gang, hvor Hans tonede frem på tv for at redegøre for resultater opnået ved forhandlingsbordet. Han lagde ikke skjul på eller undlod at fortælle, hvis resultatet ikke var godt nok, men han gjorde det på en ordentlig måde.

Hans var i mange år valgt til FOA Holstebros afdelingsbestyrelse. Også i dette arbejde, var Hans en vellidt person, altid velforberedt og saglig i sine indlæg, men også med plads til humor og grin. For Hans var et utroligt socialt menneske, altid klar til en snak, et grin og en kæk bemærkning. Hans kom gerne forbi mit kontor for at læsse af, når han havde været til samtaler der gik ham for nær eller uretfærdige i forhold til hans hverv.

Hans overtog formandsposten i det hedengangne LO Nordvestjylland et par år efter at amterne blev nedlagt. Igen fremstod Hans som et ordentligt og sagligt menneske. Igen stod han ved sit ord, og var en kæmpe gevinst for det samarbejde der var i en organisation som LO. Hans var en vellidt formand overalt hvor han kom, dette fordi han var saglig og sober i sin argumentation. Hans var en kæmpe drivkraft i det lokale arbejde med at sammenlægge de to hovedorganisationer til FH, og først da det var på plads, overdrog han formandsposten.

Vi i FOA Holstebro siger farvel til et ordentligt menneske, en kammerat der desværre måtte give op til sidst.

Tak tillidsmand