Stop krænkende handlinger af seksuel karakter

Kend din rolle og brug jeres APV, når I skal forebygge og håndtere episoder med uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane på jeres arbejdsplads.
Læs hvad du som arbejdsmiljørepræsentant og kollega særligt kan gøre for at forebygge og afhjælpe krænkende handlinger
af seksuel karakter.

Krænkelser af seksuel karakter er ofte sammenvævet med tabuer, fordomme, myter og kultur på arbejdspladsen, som kan gøre det vanskeligt at vide og tale om,
hvordan vi undgår krænkelser.

Som kollega kan du forebygge krænkende handlinger af seksuel karakter.

Læs mere på arbejdsmiljøweb.dk

Læs mere i pjecen "Stop, forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter