Socialtilsynets whistleblowerordninger

Socialtilsynene godkender og føre et løbende driftsorienteret tilsyn med tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Oplever du bekymrende forhold, kan du kontakte socialtilsynenes whistleblowerordninger.

Forbundet har modtaget et brev fra Social- og ældreminister Astrid Krag i anledning af det tragiske drab på en medarbejder på det socialpsykiatriske botilbud, Ørbækskilde, i Fårevejle.

Astrid Krag takker i den forbindelse for konstruktiv dialog med FOA med henblik for at finde løsninger og nævner, at det er vigtigt at se på såvel langsigtede løsninger(eksempelvis i forbindelse med den store evaluering af det specialiserede socialområde) som tiltag, der kan være relevante at se på allerede nu.

Med hensyn til her og nu tiltag, vil de midler, der er afsat til videreførelse af Socialstyrelsens indsatsteam, nu blive målrettet botilbud, hvor Arbejdstilsynet eller socialtilsynet giver et påbud begrundet i problemer med arbejdsmiljøet eller arbejdstilrettelæggelsen. Disse botilbud vil automatisk få tilbud om besøg af indsatsteamet.

Ministeren har i et brev direkte til lederne af alle landets socialpsykiatriske botilbud kraftigt opfordret til, at man tager imod dette tilbud, skulle man komme i den situation.

Arbejdstilsynet har efter drabet givet botilbuddet Ørbækskilde to strakspåbud om henholdsvis alenearbejde og opbevaring af knive. Dette har endvidere givet ministeren anledning til at understrege over for ledelserne på samtlige botilbud, at det er et ledelsesmæssigt ansvar på det enkelte botilbud at sikre de ansattes sikkerhed, herunder at der er de fornødne personalemæssige kompetencer og ressourcer, og at ingen medarbejder arbejder alene, hvis det ikke er forsvarligt.

Socialtilsynets whistleblowerordninger
I den forbindelse beder Astrid Kragh os i FOA være med til at fortælle vores medlemmer om Socialtilsynets whistleblowerordninger.

Oplever du at ledelsen ikke lever op til deres ansvar, eller ikke reagerer tilstrækkeligt på bekymringer over arbejdsforhold eller på voldsomme episoder, har du mulighed for, udover naturligvis at søge hjælp hos din arbejdsmiljørepræsentant eller i afdelingen, anonymt at henvende dig til Socialtilsynets whistleblowerordninger.

Læs mere her


Ministeren vil følge nøje med her i forhold til både omfanget af og opfølgningen på henvendelser omkring farligt arbejdsmiljø.

Du kan naturligvis, som altid, også henvende dig anonymt til Arbejdstilsynet