Nytårshilsen fra Pædagogisk sektorformand

Jeg vil starte med at ønske et godt nytår også selv om vi er godt i gang med det nye år.

Coronaens 2. bølge er over os og fortsætter med fuld styrke. Vi havde håbet, at vi den 4. januar 2021 kunne åbne mere op, men vi er i skrivende stund fortsat delvis nedlukket til og med den 7. februar 2021.

Dagligt kæmper tillidsvalgte, og jeg som pædagogisk sektorformand for jeres vilkår under hele Coronakrisen. Døgnområdet har fra 1. bølge været i frontlinjen, og I har bestemt også jeres at slås med. Flere steder har I været voldsomt ramt og udfordret af Corona-smitten. I har et stort samarbejde med social- og sundhedssektorens tillidsvalgte og sektorformand Tanja Nielsen under denne Pandemi, og jeg følger med i samarbejdet i tæt dialog.

For jer på dagtilbudsområdet har 2. bølge mere eller mindre betydet, at I også har fået status af at kunne kalde jer “frontpersonale”. Der er ingen tvivl om, at I oplever et enormt arbejdspres som følge af de øgede krav. Vores bekymring er, at det øgede arbejdspres medfører manglende arbejdsglæde.

For nogle af jer medfører arbejdspresset overarbejde, og manglende afholdelse af pause. I giver klart udtryk for, at I vil have en kompensation herfor i form af ekstra frihed eller løn. Samtidig ønsker I også en anerkendelse af det ekstra arbejde I udfører. Det har I også fuld ud fortjent, og vi har bestemt også fuld fokus på jer alle og de ønsker I/vi har. Desværre bestemmer vi ikke alene, det er en løbende dialog vi har med kommunerne, de tillidsvalgte og den centrale sektor i Forbundet.

Der har været og er fortsat mange spørgsmål og bekymringer, og vi forsøger løbende at svare herpå. Vi har medlemsservice på afstand, og det er altid muligt at komme i kontakt med os via mobilen og digital post – stor tak for jeres store forståelse herfor.

Dagtilbudsområdet blev ikke lukket ned i denne 2. bølge. Dette var ellers et stort ønsket fra mange af jer, men I arbejder efter almindelige vilkår. Dog er der kommet enkelte restriktioner til hen ad vejen - eller bliver indført i takt med et stort pres fra alle sider.

Den centrale sektor i Forbundet, repræsenteret ved sektorformand Kim Henriksen og sektornæstformand Joan Lindskov afholder mange møder med toppen af poppen. Forleden havde de et møde med statsminister Mette Frederiksen og Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Herudover har der været adskillige møder med Kommunernes Landsforening (KL).

Jeg har lige været på Skype med Kim og Joan. I FOA sætter vi stor pris på at være i direkte dialog med Forbundet om, hvad der præcist rører sig i vores 3 kommuner. Jeg kan i samme forbindelse orienterer om, at der lige straks er nyt på vej til jer i form af et Nyhedsbrev fra Forbundet.

Af mange af de spørgsmål der har været stillet på daginstitutionsområdet og dagplejen kan nævnes:

  • Kan det være rigtigt, at forældrene ikke skal have mundbind eller visir på ved aflevering og afhentning? Hvorfor indføre kommunerne ikke, at afleveringen og afhentningen skal foregå udenfor?
  • Hvordan med rengøringen, hvor ofte og hvor meget?
  • Som dagplejer, hvordan skal jeg sikre rengøringen samtidig med mit arbejde med børnene? Får jeg ekstra tid eller kompensation til dette?
  • Hvor mange personer må der højst være samlet i en daginstitution og hvor mange må vi gå sammen med på tur i dagplejen? Hvordan er reglerne med stueopdeling på daginstitutionerne og hvordan med faste børnegrupper?
  • Kan jeg trøste et barn når nu jeg skal holde afstand?
  • Jeg arbejder hjemme som dagplejer når jeg har egne børn som er sendt hjem i fjernundervisning? hvordan skal jeg kunne klare begge opgaver?

Dette er kun et lille udpluk af de mange spørgsmål vi har fået stillet og har forsøgt, at svare på. Noget har vi desværre ikke kunne svare på ej heller kunne løse. Men vi forsøger det bedste vi kan.

Vi viderebringer de frustrationer og bekymringer I kommer med til vores kommuner. For det meste er kommunerne lydhør og vi kan desværre ikke som organisation bestemme selv, hvilke retningslinjer der skal gælde. Det er derfor vigtigt, at kontakter jeres nærmeste ledelse, hvis noget ikke helt fungere efter reglerne, hvis I ikke trives eller måske noget helt andet. Informationen og dialogen er som sagt vigtig.

På linket her kan I se mange af de spørgsmål der er stillet og de svar der er givet samlet for hele landet.

Kommunerne følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og det har vi selvfølgelig også fuld tillid til da vi ikke på nogen måder, vil gøre os klogere end fag-myndighederne. Det ændrer ikke ved, at I til tider bliver bekymret, mistrives, føler jer arbejdsmiljømæssigt belastet eller andet, så sig det højt til jeres ledelse/AMR/MED-Systemet.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer til forebyggelse af smitte skal overholdes og det kræver nytænkning, samarbejde og gode lokale dialoger.

Oplever du ikke dette sker, er det vigtigt du tager fat i din nærmeste leder og får sat ord på hvad der er problemet og hvad der bekymrer dig. Hvis der ikke sker noget og du ikke tages alvorlig, så kontakt din AMR eller TR. Det er ledelsens ansvar, at du har et fysisk og psykisk forsvarligt arbejdsmiljø. Du er også meget velkommen til at kontakte FOA Holstebro. Vi er ikke længere væk end et skriv eller opkald på telefonen.

Vores mobilnumre kan findes her.

De bedste hilsner

Pædagogisk sektorformand
Dorthe Pia Hansen