Foto: Colourbox

Læserbrev: Hvordan sikres fremtidens varme hænder i ældreplejen?

Hvordan ser ældreplejen ud, hvis vi ser ind i spåkuglen 10 år frem?

Hvis vi fortsætter som nu, vil vi komme til at stå med store udfordringer. Demografien viser, at der kommer langt flere ældre over 80 år, der har brug for hjælp. Nutiden fortæller os, at vi har en stor årgang af ansatte i plejesektoren, der snart går på efterløn eller pension. Derudover ved vi, at der er rift om de unge mennesker ude på uddannelsesstederne. Virkelighed er, at vi i fremtiden skal ud at rekruttere hver 5. ung 16-årige ind på uddannelsen, for at der er nok varme hænder til at varetage velfærdsopgaven i fremtiden.

Fakta er, at der er brug for alle de unge som ældre, der kunne tænke sig at arbejde og uddanne sig inden for Social og sundhedsområdet. Derfor bekymrer det mig voldsomt, når man læser dagsorden til Socialudvalgets møde d. 2. feb. 2021 under pkt. 3, at der skal findes besparelser i de næste år pga. et merforbrug på elevområdet.

Praktikpladsaftalen har været kendt for kommunen siden 2019, derfor kan denne merudgift ikke komme bag på nogen. Aftalen blev lavet for at sikre kommunerne i, at optage flere elever på Social- og Sundhedsassistent og Social og Sundhedshjælper uddannelserne. Aftalen er aftalt imellem Arbejdsmarkedsparter for at sikre hænder nok til fremtidens velfærdsopgaver.
Ja, det koster at uddanne flere.

Kommunen er nødt til at se dette som en investering og ikke blot som en ekstra udgift. Alle ved indenfor det offentlige, at merforbrug betyder besparelser og det eneste sted man kan spare, er på driften.

Den ansættende myndighed, her kommunen, bliver tvunget til at tænke anderledes. Kommunen må prioritere anderledes i forhold til fordeling af økonomien ind i områderne. Besparelser er IKKE en løsning. Kommunen er NØDT til at se dette som en nødvendig investering, en investering i flere varme hænder der kan løse fremtidens velfærdsopgave. Der skal og må findes flere penge uden for udvalgets ramme, da dette desværre er en mer` udgift der er pålagt kommunen. De forslag til besparelser, man har givet Socialudvalget fra embedsværket i Holstebro kommune, er foruroligende. Her vil man ligge op til en massiv besparelse ude lokalt på, 5,9 mill. i 2021, som kun kan betyde én ting, nemlig færre faglærte personaler.

FOA Holstebro har allerede fået opkald fra praktikvejledere og elever, der allerede kan fortælle, at de kommer til at tælle med i normeringen. Meget bekymrende, for det gør de ikke. Jo, de har allerede nu borgere de passer hver dag og selvfølgelig har de en arbejdskraftværdi, men er eleven syg eller er der ikke lige en elev i praktik, skal afdelingen så kunne klare sig uden elevens 2 hænder? Eleven skal have plads til vejledning, refleksion, opgaver og fordybelser i sin arbejdstid. Udfordringen er, at hvis de fremover kommer til at indgå i grundnormeringspersonalet, vil der ikke være den tid og rum der skal til, for at uddanne sig til en dygtig Social og Sundhedshjælper eller Social og Sundhedsassistent.

Min værste frygt ville være, at der kommer til at ske mange fejl. At kommunen risikere at komme i søgelyset med opgaver der ikke bliver løst ude hos borgerne. Fejl og mangler eller det der er værre. I sidste ende vil dette gå ud over borgerne. Vi i Holstebro kommune skal sikre, at de medarbejdere der går rundt derude, har det luft der skal til, så de kan udføre deres arbejde fagligt og forsvarligt. Hvis eleverne ikke får den nødvendige vejledning, kan det få den konsekvens, at de frafalder uddannelsen eller der bliver uddannet et personale ingen ønsker at ansætte. Derfor vil jeg gerne understrege igen, det er så vigtigt at de elever der bliver uddannet, har den fornødne tid og hjælp der skal til hele deres uddannelse igennem, for at kunne stå faglige stærke til de opgaver fremtiden kræver.

Der må ikke gås på kompromis, når vi taler om elever og elevernes læringsmiljø. En anden bekymring jeg også kan nævne, er hvor mange af vores praktikvejledere der kan holde til at fortsætte som vejledere. Som det er nu, har vi ofte vejledere der har svært ved at få den fornødne tid til vejledning, hvordan vil det ikke se ud hvis der er færre faglærte i fremmøde så tænker jeg vi vil havde vejleder der smider opgaven fra sig.

Man er nødt til at prioritere uddannelse meget højt i den offentlige plejesektor, det værne både elevernes vilkår samt praktik vejledernes. Det er lige så vigtigt at praktikvejlederne har den tid og rum der skal til for at lære eleverne det de skal, se det at være vejledere som et fag, profession eller karrierevej og ikke blot en opgave de skal udføre med venstre hånd ind i mellem alle de andre opgaver.

Hvorfor ikke gå forrest, sikre at eleverne altid vil være uden for grundnormering, dette vil i stedet styrke kvaliteten i uddannelsen og sikre, at Holstebro Kommune kan rekruttere ind i faget. En investering i fremtiden.