Hvad skal TR være opmærksom på ved afskedigelser?

Vi oplever tit, at TR/FTR kommer i klemme når der skal opsiges medarbejdere på deres arbejdspladser. Enten fordi ledelsen ikke informerer om, at nu skal der opsiges nogle medarbejdere, eller fordi man som TR/FTR tit bliver inddraget i hvem det skal være, eller ledelsen fortæller, at det ikke er nødvendigt.

Lad os for god ordens skyld præcisere:

TR/FTR skal være bedst muligt orienteret omkring afskedigelser og ansættelser på arbejdspladsen.

Dette indebærer, at TR/FTR uopfordret skal modtage alle oplysninger af interesse for varetagelse af hvervet og sin funktion i forbindelse med ansættelser og afskedigelser.

Dette betyder i praksis, at I som TR/FTR skal have alle de oplysninger som ledelsen har omkring opsigelser og ansættelser.

For at holde os til opsigelserne, så er det yderst vigtigt, at I ikke medvirker til at pege på hvem der skal opsiges. I bliver spurgt fordi I er tæt på medarbejderne, men det er ikke jeres opgave at pege nogen ud, i er medarbejdernes tillidsrepræsentant, ikke ledelsens. I skal samarbejde med ledelsen i alle situationer, men stadig have for øje, at medarbejderne kommer først.

Når I som TR/FTR får oplysninger om opsigelser, er det vigtigt, at I tager en snak med den opsagte. Her kan I vejlede omkring rettigheder i forbindelse med opsigelsen, og henvise medlemmer til at henvende sig til FOA for at få lavet et høringssvar. Det er vigtigt, at få FOA inddraget i sagen så hurtigt som muligt, blandt andet for at få lavet et høringssvar, og få en snak omkring fremtidige muligheder, både med faglig afdeling og a-kassen.

Husk, kontakt altid FOA hvis du er i tvivl.