Frist for ferieafvikling

Det første optjeningsår, efter den nye ferieaftale, sluttede den 31. august 2021. Det betyder, at du, som fastansat i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021, har optjent 5 ugers ferie med løn. Disse 5 uger kan afvikles helt frem til den 31. december 2021.

Ifølge ferieaftalen skal de 4 uger afholdes senest den 31. december 2021 med mindre det ikke har været muligt at afholde ferien på grund af fx sygdom eller barsel. Hvis du er i den situation, så ring til os.

Den 5. ferieuge vil - som udgangspunkt - blive udbetalt, hvis man ikke får den overført. Det er ikke en ret, at man kan kræve den overført. Det skal aftales mellem dig og din arbejdsgiver. Modsat kan din arbejdsgiver ikke selv bestemme, at den skal overføres.

Udbetaling af ikke afholdt 5. ferieuge til deltidsansatte forudsætter, at den ansatte udfylder en erklæring. Det er den ansatte, der har ansvaret for udfyldelse af erklæringen efter ferieaftalens § 26 - stk. 2.

Er du i tvivl - så kontakt afdelingen.