Flere jubilarer i FOA Holstebro

FOA Holstebro har den 13. september 2021 fejret andet hold af de medlemmer, der har været medlemmer i henholdsvis 25, 40 og 50 år

25 års jubilarer

Gunver Maria Birch, Dorthe Pia Hansen, Jane Pedersen, Jannie Holgersen, Karina Bergholt Jørgensen, Marianne Bederholm Dalgaard, Ole Povl Borg Villadsen, Tanja Nielsen, Tina V. Jensen, Ulla Foged, Ulla Schøneberg Hoffmann, Vinni Thybo Nygård
      

40 års jubilarer

    

Anna Marie Christensen, Anne Marie Almind, Bente Byskov Lauridsen, Bodil Femhøj, Elin Josefsen, Grethe Madsen, Hanne Thorsen, Ingrid Larsen, Kamma Halkjær Pedersen, Karin Anette Kolding, Susanna Bertelsen Stovby
        

50 års jubilarer

 

Elva Salskov