Læserbrev: Vi vil ikke tilbage til tiden før corona

Hvad lavede du den dag, Mette Frederiksen dukkede frem på skærmen, og lukkede landet ned? Det er vi nok mange, der husker og vil huske i mange år fremad.

Som fællestillidsrepræsentant for de pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i Holstebro, betød det, at min telefon blev rødglødende. Det betød også starten på en lang række Skype møder. Sundhedsministeriets hjemmeside kom hurtigt på forsiden af min skærm. Rigtig mange retningslinjer skulle læses og tolkes. Og straks man synes, nu var der styr på den retningslinje, ja så blev den ændret.  

Nu er dagtilbud og skoler så nogenlunde ved, at være i normal drift igen. Vanen med håndvask og sprit er ved at sidde på rygraden. Vi har dog stadig, mange steder, vores kvik assistenter, som sørger for, at legetøjet og overflader er rene.

Hvorfor vil jeg ikke tilbage til tiden før Corona? Hvad lærte vi og hvad tager vi med os.?

Når jeg taler med ansatte rundt omkring i dagtilbud og SFO, så er der glæde og lys i deres øjne, når jeg spørger ind til tiden med nødpasning og genåbning. En tid, hvor børnene var i små grupper, hvor der blev sat ekstra personale ind, en tid med mere struktur og faste rammer. En tid med TID, RO og EKSTRA HÆNDER.

Her er et lille udpluk af det jeg hører om Corona tiden:

 • Børnene legede meget mere
 • De urolige børn faldt til ro og fungerede meget bedre
 • De stille børn ”voksede ”
 • Mere øjenkontakt
 • Mere nærvær og ro
 • Mindre gråd og færre konflikter
 • Aflevering/afhentningen forløb meget roligere
 • Mere bevidst arbejde med de pædagogiske lærerplaner
 • Legepladsen fik et særligt pædagogisk potentiale for samspil og fordybelse.  

Når jeg så spørger ind til, hvad det betød for personalet, er nogle af svarende:

 • Større arbejdsglæde
 • Større ansvar, alle kompetencerne blev sat i spil
 • Faggrænserne blev brudt ned
 • Tiden blev brugt sammen med børnene, frem for dokumentation foran en skærm
 • Glæden ved, at kunne gå hjem fra arbejde med følelsen af ” jeg nåede omkring alle børn i dag”
 • RO, TID og FORBYBELSE

Nu står vi så foran, at skulle udmønte pengene til minimumsnormeringerne. Lad os derfor bruge vores erfaring fra Corona-tiden, og bruge pengene, så de skaber mest værdi for børnene. Vi står også over for budget 2021. Her lurer en besparelse på 1 % på børneområdet. Mit håb er, at den 1 % sløjfes, så man ikke giver penge med den ene hånd, for så at tage dem med den anden.

Det første spadestik til en ny kæmpe institution ved NR. Boulevard er ikke sat endnu. Vi kan stadig nå, at tænke os rigtig godt om. Vil vi have kæmpe store daginstitutioner eller lærte Corona tiden os noget om værdien og roen i små børnegrupper?. Har man nogensinde politisk besluttet sig for, at man vil de kæmpe institutioner eller er det bare mest økonomisk i en embedsmands regneark?

Lad os nu for vores børns skyld tænke os rigtig godt og grundigt om.

Senest redigeret den 18.06.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen