Ny lov om udskydelse af ferie pga. covid-19

Folketinget har vedtaget en hastelov, der giver mulighed for udskydelse af ferie, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt ifm. Covid-19

Forhandlingsfællesskabet har i samarbejde med KL og Danske Regioner udarbejdet en fælles forståelse af loven.

Loven gælder for kommunalt og regionalt ansatte uanset individuelle aftaler og kollektive ferie-aftaler. Loven er midlertidig og gælder kun ferie, der er optjent til brug i ferieåret 2019/2020 og i det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Brevet fra Forhandlingsfællesskabet  kan ses her (pdf-fil)

Loven kan ses her

Senest redigeret den 22.04.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen