Udløb af fælleserklæring om håndtering af corona-virus

Fælleserklæringen af 20. marts 2020 udløber den 31. maj 2020. Parterne har i den anledning drøftet genåbningen af kommunerne og corona-situationen, og er enige om vedlagte fælles papir.

Det fremgår bl.a. af papiret, at de medarbejdere, der ved fælleserklæringens udløb og med afsæt i fælleserklæringen er anvist til at varetage opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, uændret kan fortsætte med dette senest til og med den 14. juni 2020.

Det fremgår endvidere af papiret, at de lokale parter kan aftale at videreføre allerede indgåede aftaler samt indgå nye lokale aftaler om gensidig fleksibilitet mv. De lokale aftaler og de individuelle ordninger i tilknytning hertil skal indeholde en ophørsdato, som de lokale parter fastsætter, dog senest den 31. august 2020.

Lokalaftaler skal altid forhandles mellem kommunen og FOA Holstebro.

Se Fælleserklæringer her