Teknisk service og ergonomi: Forebyg smerter og nedslidning

Undgå ulykker, muskel- og skeletbesvær og arbejdsbetingede lidelser ved at bruge den rigtige arbejdsteknik og de bedste hjælpe- og værnemidler

På Arbejdsmiljøweb kan du finde artikler målrettet dig, der arbejder med teknisk service på skoler, institutioner, sygehuse, plejehjem og hjælpemiddelcentraler. Det er for eksempel pedeller og portører. Du kan bl.a. finde gode råd om:

Gode råd til pedeller

Gode råd til portører/serviceassistenter

Håndtering af affald og vasketøj

Depotrum og lager

Sikker brug af stiger

Pjece: Forebyg ulykker og fysiske lidelser

Senest redigeret den 07.10.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen