Sektornæstformanden i Social- og sundhedssektoren fratræder sin stilling

Med virkning fra 1. maj 2020 fratræder Anne K. Bøge Petersen sin post som sektornæstformand i social- og sundhedssektoren

Fratrædelsen skyldes en konkret uenighed om varetagelse af hvervet som næstformand i sektoren samtidig med varetagelsen af posten som formand for social- og sundhedsudvalget i Struer kommune.

Afdelingen udbetaler en fratrædelsesgodtgørelse på 6 måneders løn.

Afdelingen vil gerne takke Anne for hendes arbejde i FOA Holstebro, og ønsker Anne god vind fremover i hendes politiske virke.