Retningslinjer for tøjvask og rengøring

seruminstituttets retningslinjer gældende for hjemmepleje, plejehjem og bosteder

Hjemmepleje

Retningslinjer for håndtering af tøj og linned

 • Snavsetøj håndteres så lidt som muligt.
 • Så vidt muligt vaskes håndklæder, sengelinned og undertøj ved min. 80oC, og det øvrige tøj om muligt ved 60oC.
 • Der udføres håndhygiejne efter håndtering af snavsetøj.
 • Såfremt der anvendes eksternt vaskeri, følges virksomhedens anbefalinger.  

 
Alternativer ved kritisk mangel på værnemidler

 • Som sædvanligt

Retningslinjer for rengøring

 • Rengøring med alm. rengøringsmidler (vand og sæbe) er tilstrækkeligt, da borgeren er i eget hjem.
 • Særligt fokus på kontaktpunkter, fx håndtag, vandhaner, toiletsæde, toiletskylleknap, kontakter til lys etc.
 • Principper som sædvanligt.

Alternativer ved kritisk mangel på værnemidler

 • For at spare på værnemidler kan hjemmeplejen i forbindelse med plejeopgaver udføre rengøring af området omkring

 

Plejecentre og Plejehjem

Retningslinjer for tøjvask og linned  

 • Snavsetøj håndteres så lidt som muligt.
 • Så vidt muligt vaskes håndklæder, sengelinned og undertøj ved min. 80oC, og det øvrige tøj om muligt ved 60oC. Såfremt der anvendes fælles vaskemaskine (husholdningsmaskine), skal denne rengøres med vand og sæbe og desinficeres, samt køre et kogeprogram med tom maskine efter vask af beboerens tøj og lignende.
 • Der udføres håndhygiejne efter håndtering af snavsetøj.
 • Såfremt der anvendes eksternt vaskeri, følges virksomhedens anbefalinger.

 Alternativer ved kritisk mangel på værnemidler

 • Som sædvanligt

 

Retningslinjer for rengøring  

 • Rengøring med alm. rengøringsmidler (vand og sæbe).
 • Særligt fokus på kontaktpunkter (rengøring og evt. desinfektion med ethanolbaseret alkohol 70-85% v/v), fx håndtag, vandhaner, toiletsæde, toiletskylleknap, kontakter til lys etc.
 • Toiletområde og toilet rengøres til sidst.
 • Brugte klude kasseres eller vaskes ved minimum 80oC efter brug.
 • Personale, der foretager rengøring, skal anvende handsker og plastforklæde. Ved rengøring inden for 2 m afstand af syg beboer anvendes desuden kirurgisk maske og øjenbeskyttelse. Maske og øjenbeskyttelse kan erstattes af full-face visir.

 Alternativer ved kritisk mangel på værnemidler

 • Principper som sædvanligt.
 • Plejepersonalet rengør området omkring beboeren (sengebord, kontaktpunkter mv.) i forbindelse med plejeopgaver.
 • Rengøringspersonale anvender handsker og plastforklæde og rengør området > 2 m fra beboeren

 

Bosteder

 Retningslinjer for håndtering af tøj og linned  

 • Snavsetøj håndteres så lidt som muligt.
 • Så vidt muligt vaskes håndklæder, sengelinned og undertøj ved min. 80oC, og det øvrige tøj om muligt ved 60oC.
 • Der udføres håndhygiejne efter håndtering af snavsetøj.
 • Såfremt der anvendes eksternt vaskeri, følges virksomhedens anbefalinger.

 Ved kritisk mangel på værnemidler

 • Som sædvanlig

 

Retningslinjer for rengøring  

 • Rengøring med alm. rengøringsmidler (vand og sæbe) er tilstrækkeligt.
 • Særligt fokus på kontaktpunkter, fx håndtag, vandhaner, toiletsæde, toiletskylleknap, kontakter til lys etc.
 • Toiletområde og toilet rengøres til sidst.
 • Brugte klude kasseres eller vaskes ved minimum 80oC efter brug.   

 Alternativer ved kritisk mangel på værnemidler:

 • For at spare på værnemidler kan personalet i forbindelse med anden tæt kontakt (under 2 m) udføre rengøring af området omkring borgeren (sengebord, kontaktpunkter mv. inden for 2 m afstand)

 

Gode Råd – risikovurdering af kemikalier (desinfektion, rengøring) (pdf-fil)

Senest redigeret den 24.04.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen