Retningslinjer for brug af værnemidler

I dele af sundheds- og ældresektoren, f.eks. på plejecentre eller sygehusafdelinger med immun-svækkede patienter, hvor der både kan være tale om øget smittetryk, øget modtagelighed og stor sårbarhed i persongrupperne, skal der som udgangspunkt bæres ansigtsvisir eller maske, hvor opgavevaretagelsen indebærer langvarige eller hyppige tætte og uundgåelige ansigt-til-ansigt kontakter mellem personale og borgere/patienter.

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at alle relevante tiltag mod smittespredning tages i brug, herunder at værnemidler anvendes korrekt og i de situationer, hvor der er brug for det.

Retningslinjerne er rettet mod hele sundheds- og ældresektoren samt indsatser for socialt udsatte mv.

Det er væsentligt, at alt personale involveret i behandling og pleje af patienter/borgere er bekendt med retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning af COVID-19. Dette bør sikres gennem lokale instrukser og evt. konkrete handlingsanvisninger. 

Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at de ansatte er udstyret med nødvendige værnemidler, barrierer m.v.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer her (pdf-fil)

Senest redigeret den 24.04.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen