Praktikvejlederkursus Pædagogisk assistentuddannelse

Social & SundhedsSkolen, Herning udbyder et tre dages kursus målrettet praktikvejledere for pædagogisk assistentelever

Står du overfor at skulle være praktikvejleder for en elev, og har du brugfor konkretre informationer samt en introduktion til uddannelsesforhold, mål for uddannelsen med mere, er dette 3-dages kursus relevant for dig.

Der undervises i at oversætte det “mindset”, der ligger til grund for de overordnede faglige tankegange, faglig fokus og indsatsområder i praksis sat i relation til målfordelingen i uddannelsen.

INDHOLD:

Uddannelsesforhold og bekendtgørelsen for uddannelsen som pædagogisk assistent

  • At være vejleder og praktikinstitution på en erhvervsuddannelse
  • Planlægning af praktikforløbet for 1. og 2. praktik
  • Mål for praktikken og nye mål
  • Roller og ansvar i praktikuddannelsen
  • Opgaver i praktikken
  • Faser i praktikforløbet
  • Logbog og uddannelsesplan
  • Dokumentation i praktikvejlederarbejdet
  • Bedømmelsen af eleven
  • At lede læring som vejleder

UNDERVISERE:
Kursets undervisere er erfarne inden for den pædagogiske assistentuddannelse.

Tidspunkt:
28.-30. oktober 2020
Undervisningen er fra klokken 8.00 - 15.00 inkl. pauser

Tilmelding senest 14. oktober 2020.

Prisen er 1.500 kr. inkl. moms pr. deltager

Læs mere i folderen fra skolen

Senest redigeret den 01.07.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen