Minimumsnormeringer

Jeg ved, at I på alle områder har haft mange ekstra opgaver i forbindelse med Covid-19 krisen. En anden vigtig dagsorden er, at vi sammen også stadig har fokus på minimumsnormeringer. For i dette forår har kommunerne ikke kun udmøntet pengene for 2020. Mange kommuner lægger sig også fast på den uddannelsesfordeling, de vil rekruttere efter med de kommende års penge til minimumsnormeringer.

FOA Forbund ser lige nu eksempler på kommuner, der bliver ”kreative” i måden, de bruger de øremærkede penge til minimumsnormeringer på pga. de udfordringer, kommunerne står i pga. Covid-19 og den nye udligningsreform. Det skal vi i fællesskab have fokus på.

Hvad må kommunerne bruge de 500 mio. kr. til normeringer på i 2020? Der er ikke krav om pædagoger

De 500 mio. kr., som kommunerne har fået i februar 2020, skal anvendes til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Pengene kan bruges til løn- og pensionsudgifter samt administrationsbidrag (dvs. de indirekte omkostninger ved at ansætte mere personale). Det vigtigste at vide er, at pengene skal komme oveni de vedtagne budgetter for 2020. Dvs. kommunerne skal dokumentere, at pengene er lagt oven i det vedtagne budget og at evt. omprioriteringer ikke skyldes pengene til minimumsnormeringer. Der ikke er krav om at de nye stillinger skal være pædagoger (eller pædagogiske assistenter) eller at der skal være fastansatte medarbejdere.

Bemærk, at pengene ikke kan anvendes til rengøringspersonale, selvom der kan være øget behov for rengøring i den nuværende Corona-situation. Og den nylige udligningsreform ændrer heller ikke på, at pengene til minimumsnormeringer er øremærket til pædagogisk personale. Se alle krave til udmøntning her.

Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvilke konsekvenser Corona-krisen får for kommunernes økonomi i de kommende år. Og dermed de enkelte kommuners muligheder for at lave minimumsnormeringer. Men en ting er sikkert – ifølge aftalen om tildelingspuljen på de 500 mio. kr. i 2020, må kommunerne ikke reducere deres allerede planlagte budgetter til daginstitutionsområdet. Pengene til minimumsnormeringer skal komme oveni de 2020-budgetter kommunerne besluttede i november 2019, dvs. før Corona-krisen.

Der er afsat et trecifret millionbeløb til ekstra rengøring i dagtilbud mv. i forbindelse med Corona. Disse penge skal ses adskilt fra pengene til minimumsnormering. Pengene til ekstra rengøring er ikke udmøntet endnu, og udmøntningsprocessen er p.t. uklar. Men ansætter kommunerne fx pædagogmedhjælpere til at varetage rengøringen, bør man overveje om disse stillinger skal være faste, da vi jo ved, at der er penge til minimumsnormeringer. Pengene til normeringer kan ikke bruges til rengøringspersonale, men må gerne bruges til tidsbegrænsede ansættelser af pædagogisk personale.

Vi vil over det næste halve år have meget fokus på dette emne. Vil du pt. gerne vide mere kan du læse mere om Temaet "Velfærd i børnehøjde" her på FOA.dk. Her findes også FOAs holdning til minimumsnormeringer samt fakta omkring normeringer.

Læs mere på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside