OK21: Meld dig ind nu for at få konfliktunderstøttelse

Senest den 1. januar 2021 skal man være indmeldt i FOA, hvis man skal være berettiget til at modtage konfliktunderstøttelse, hvis der opstår konflikt under OK21-forhandlingerne.

Går forhandlingerne om de offentlige overenskomster, OK21, i hårknude, så vi får strejke eller lockout, skal man være medlem af FOA for at kunne få konfliktunderstøttelse.

Fristen for at melde sig ind, så man er berettiget til understøttelse, er 1. januar 2021 med mindre, man er nyansat og derfor bliver nyt medlem. Så er der kolleger på arbejdspladsen, der endnu ikke har meldt sig ind, er det især nu en god idé at fortælle dem om de mange fordele ved at være medlem.

FOA-medlemmer, der udtages til og deltager i strejke, får deres normale løn i konfliktunderstøttelse. Det samme gælder medlemmer, der deltager i en overenskomstmæssig blokade.

Tilbud om lån
Bliver medlemmer lockoutet af arbejdsgiverne, vil medlemmer kunne få deres fulde løn i to uger. Derefter vil medlemmer blive tilbudt lån.

Hvis der er både strejke og lockout på samme tid, vil det efter to uger være reglerne om lockout, der er gældende.

At perioden med understøttelse er to uger, er en ny beslutning fra FOAs hovedbestyrelse, som skal sikre, at strejkekassen ikke tømmes for hurtigt ved en omfattende lockout.

For at være omfattet af understøttelsen, er det altså nødvendigt at være meldt ind før 1. januar 2021. Kolleger på arbejdspladsen, som arbejder på FOAs overenskomster, men endnu ikke er medlemmer, kan altså nå at blive det endnu.

Det er nemt at melde sig ind. Følg dette link bliv medlem

Senest redigeret den 04.12.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen