MED-hotline

Fra 1. september 2020 etablerer vi i afdelingen en MED hotline til støtte for MED repræsentanter på alle niveauer

Her vil du kunne få et hurtigt svar på et MED relateret spørgsmål. Det bliver parat viden der kan leveres hurtigt, så I skal ikke forvente dybdegående analyser, men hurtigt hjælp, til det enkelte MED medlem.

I ringer bare til afdelingen på telefon 4697 1414 og spørger efter Carsten eller Dorthe Pia, så vil de hjælpe jer.

Senest redigeret den 07.07.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen