Flere pædagogiske assistenter i kommunerne, når minimumsnormeringerne indfases

Debat: Jeg ved, at I på alle områder har haft mange ekstra opgaver i forbindelse med Covid-19 og alle har gjort et fortrinligt arbejde. Vi er heldigvis ved at være godt på vej til normale tilstande. Så nu er der også tid til en anden og meget vigtig dagsorden.

Den anden vigtig dagsorden er, at vi sammen skal have fokus på minimumsnormeringer. For i dette forår har kommunerne fået tilført 500 millioner kroner (finanslovsaftalen) til mere pædagogisk personale til landets daginstitutioner.

Nu skal vi have omsat de første 500 millioner kroner for 2020 til mere pædagogisk personale. Aftalen betyder der samlet udmøntes for 1,6 milliarder kroner frem mod 2025, hvor aftalen skal være fuld indfaset.

For de tre kommuner, FOA Holstebro repræsentere, betyder det for Holstebro Kommune 5,5 millioner kroner, Struer Kommune 1,5 millioner kroner og for Lemvig 1,4 millioner kroner i puljemidler for 2020.

Efter mange års besparelser på vores børn og deres pædagogiske voksne giver normeringsløftet gode muligheder for et massivt løft og et vigtigt skridt mod en bedre hverdag for til vores mindste børn (nul til fem år) og for personalet og som helt sikkert vil kunne mærkes hele vejen rundt i organisationen.

I aftalen står der, at midlerne kan bruges til at ansætte pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Men formålet med minimumsnormeringer er ikke kun at skaffe flere hænder. Det er også at give daginstitutionerne et fagligt løft. Derfor er det også vigtigt med fokus på brugen af faglært personale. Det er også vigtigt med tværfagligheden.

De ekstra hænder der skal ansættes kunne sagtens være pædagogiske assistenter. De pædagogmedhjælpere der i dag er ansat med mange års erfaring kunne tilbydes uddannelsen som pædagogisk assistent. De pædagogiske assistenter kan indgå kompetent i samarbejdet med pædagogerne samt de andre faggrupper og sammen højne kvaliteten i det pædagogiske tilbud, der har stor betydning for vores børns opvækst nu og i fremtiden.

Dette vil være med til at give et kæmpe løft ude på vores daginstitutioner. Med det ekstra økonomiske løft for 2020 til kommunerne til uddannelsesindsatser (AUB-Aftalen), er vi i FOA Holstebro klar til samarbejdet om at få uddannet de ufaglærte hurtigst muligt. Så den åbne invitation er hermed givet til Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.

Et kæmpestort tillykke til os alle.

Senest redigeret den 17.06.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen