Info-møde om pædagogisk assistent uddannelse

Den 31. august 2020 afholdte Pædagogisk sektor et info møde om den pædagogiske assistent uddannelse og vejen dertil

Informationsmødet var pænt besøgt og næsten alle meldte tilbage, at de var klar til at starte på næste hold den 2. november 2020. Det krævede lige, at alle skulle tilbage til deres ledelse og få grønt lys. Heldigvis har vi nu fået et hold op at stå hvilket er fantastisk. Der er dog ganske få pladser endnu, hvis du skulle have lyst.

Brug din erfaring og bliv faglært Pædagogisk Assistent på kun 42 uger!
Med regeringens fokus på børns vilkår i Danmark er der afsat 500 millioner kroner til at sikre, at alle børn får en god start i livet. Børn skal have mere opmærksomhed, der skal være flere voksne og mere pædagogisk uddannet personale i institutionerne – og generelt bedre kvalitet omkring børn!

Et skridt i den retning kan være at tage uddannelsen som Pædagogisk Assistent!
Arbejder du som dagplejer, pædagogmedhjælper eller omsorgsmedhjælpere i et dag- eller specialtilbud, så har du mulighed for på kort tid, at blive faglært Pædagogisk Assistent og dermed blive en del af en faggruppe i vækst.

Voksne på 25 år og derover har mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på ordningen EUV(1) (Erhvervs Uddannelse for Voksne). Den Pædagogiske Assistent uddannelse er netop en Erhvervsuddannelse.

Som EUV1-elev udnytter du din erfaring fra tidligere relevante ansættelser til at springe praktikperioderne over – og dermed afkortes din uddannelse. Du skal kunne dokumentere 2 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år før uddannelsesstart. Udfylder du disse krav, har du mulighed for at starte på den Pædagogiske Assistent uddannelse.

Uddannelsen tager normalt 2 år og 9 måneder, men kan gøres på 42 uger på denne ordning.

Hvad gør jeg så nu?

 • Hvis du vil med på holdet den 2. november 2020 skal du skynde dig at kontakte Social- og sundhedsskolen i Holstebro for at høre om der fortsat er plads. Vi hjælper selvfølgelig også hvis du gerne vil afsted senere.
 • Herefter taler du med din leder om at få lavet en uddannelsesaftale, som sikrer dig fuld tid 37 timer og fuld løn under hele uddannelsen. Bemærk pædagogmedhjælpere har en særlig ret efter overenskomsten til at komme afsted.
 • Herefter vil vi i FOA Holstebro meget gerne hjælpe dig videre med at tale med din leder, ansøgningen, beregninger på det økonomiske m.m.
 • Når du har fået grønt lys fra din leder, skal du på skolen have lavet det der hedder en realkompetencevurdering (RKV). Med en RKV kortlægger skolens studievejleder dine personlige og faglige kvalifikationer og dette er med til at bestemme længden af din uddannelse.

 

Om den Pædagogiske Assistent uddannelse

Som Pædagogisk Assistent kan du indgå i det pædagogiske arbejde med viden og kunnen omkring praktiske pædagogiske opgaver og pædagogisk omsorgs- og relations arbejde. Du får særlige kompetencer i forhold til det pædagogiske arbejde med sundhed og bevægelse, digitale medier og kultur samt natur og udeliv.
I uddannelsen lægges der vægt på, at der er sammenhæng mellem det, du lærer på selve uddannelsen (skolen), og den hverdag du møder i dit arbejdsliv. Derfor er der fokus på, at undervisningen tilrettelægges sådan, at den er praksisnær, anvendelsesorienteret og helhedsorienteret. Undervisningen tager altså udgangspunkt i de oplevelser, som du har oplevet fra praksis.

Når du er faglært, imødekommer du som Pædagogisk Assistenter ønsket om mere uddannet personale:

 • Faglig dygtig håndværker. Pædagogik er et håndværk – Pædagogiske Assistenter er håndværkerne
 • Praktikere, der på et fagligt grundlag kan planlægge, gennemføre og dokumentere pædagogiske aktiviteter 
 • Er med til at styrke kvaliteten og den pædagogiske praksis, og har indsigt i den nyeste forskning inden for området
 • Har særlig faglig profil inden for natur- og udeliv, idræt og bevægelse, digital kultur og sundhed i den pædagogiske praksis
 • Styrke forældresamarbejdet gennem faglig dialog og inddragelse 
 • Bidrager til udviklende og læringsfyldte pædagogiske tilbud
 • Arbejder tværfagligt og bidrager kvalificeret i den pædagogiske sparring, som Pædagogisk Assistent har du fået et fælles fagligt sprog.

Lagt på den 12.10.2020