Hygiejnisk rengøring på plejecentre, daghjem og sundhedscentre

I plejecentre, daghjem og sundhedscentre m.v. færdes mange på fællesområderne. Det øger risikoen for spredning af vira og bakterier.

Rengøring og god hygiejne er den bedste måde til at nedbringe smitterisikoen. Det omfatter ikke nødvendigvis gulvvask og aftørring af vindueskarme hver dag, men det
kræver en løbende vurdering af hvor, hvornår og hvor hyppigt, der skal gøres rent i de enkelte lokaler.

I pjecen kan du finde vejledning om kravene til rengøring på kommunale plejecentre, dagcentre og genoptræningscentre.

Formålet er med udgangspunkt i Statens Serums Instituts ’Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer’ (NIR) at sætte et praksisnært fokus på at bryde smitteveje og forebygge infektioner.

Situationen med corona i 2020 har understreget betydningen af en effektiv hygiejnisk rengøring for at forebygge spredning af uønskede mikroorganismer
og virus, som eksempelvis covid-19.

Hent pjecen: Hygiejnisk rengøring - afbryd smitteveje og forebyg infektioner