Hjælpende hånd til sygemeldte

Regeringen har besluttet at også de sygemeldte skal have en hjælpende hånd

Det betyder, at hvis du er sygedagpengemodtager, får du forlænget dine sygedagpenge med 3 måneder

  • hvis du når revurderingstidspunktet mellem den 9. marts og den 9. juni, og ikke opfylder en af forlængelsesbestemmelserne
  • hvis din forlængelse af sygedagpengene udløber i samme periode.

 Ovenstående gælder kun, hvis du modtog sygedagpenge den 9. marts.

Det betyder også, at hvis du har fået stoppet dine sygedagpenge og er overgået til jobafklaringsforløb fra den 9. marts pga. revurderingstidspunktet eller udløb af en forlængelsesbestemmelse alligevel har ret til sygedagpenge.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Dorthe på 20414484 eller til Birgitte på 22590758

Senest redigeret den 23.03.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen