FOA er her stadig for dig

Vi arbejder ikke inde i afdelingen, men det betyder ikke, at vi ikke er der når DU har behov for at kontakte os.

Mange har allerede fundet ud af, at vi er online og kontaktbare på vores mobiltelefoner og det er dejligt. Vi er ligeledes på mail og kan modtage henvendelser denne vej også, så skriv eller ring til os hvis du står med et problem, så vil vi gøre hvad vi kan for at løse det. Hellere ringe en gang for meget, end en gang for lidt. I de her tider er det vigtigt at vi hurtigt får afklaret de problemer der dukker op.

Til din orientering kan vi fortælle, at vi er i løbende kontakt med kommunerne, nogle mere end andre. Der arrangeres skypemøder så vi kan få orientering den vej. Da det specielt er børneområdet og social- og sundhedsområdet, der er berørt af denne Coronakrise, vil vi opfordre vores FTR og TR på områderne til at kontakte os, hvis de hører noget som afdelingen burde være en del af. Dette kunne være hvis kommunerne f.eks. ønsker at lave aftaler omkring arbejdstid. Det er vigtigt, at vi er en del af kommunikationen med kommunerne, da vi ellers kan opleve en fejlinformation der ikke gør situationen lettere. Så informer os om, hvad der sker ude hos jer. Nogle gør det allerede, men vi vil gerne have alle med.

Lige nu er situationen ikke så kritisk, at det er nødvendigt at fravige overenskomster eller arbejdstidsaftaler. Men skulle det komme på tale, så vil vi gøre alt for at få lavet aftaler der tilgodeser jer medlemmer så godt som overhovedet muligt, men som sagt så er vi ikke der endnu.

Jeg vil ikke undlade at rose jer for den indsats I yder i hverdagen, tak for det. Vi må håbe, at arbejdsgiverne ikke glemmer dette til næste gang der skal forhandles overenskomster.

Senest redigeret den 24.03.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen