Pressemeddelelse

Pressemeddelelse fra Regionen: Hospitalsansatte får efterbetalt 2,5 mio. kr. i tillæg

Sammen med marts-lønnen får 113 hospitalsansatte i Holstebro og Herning samlet udbetalt lige under 2,5 mio. kr. Pengene er tillæg, som medarbejderne ved en fejl ikke har fået udbetalt sammen med lønnen.

113 ansatte ved Hospitalsenheden Vest i Holstebro og Herning har penge til gode, fordi de i en årrække ikke fået alle de tillæg, de burde have på grund af en fejl i tilrettelæggelsen og registreringen af arbejdstiden i hospitalets driftsafdeling.

Alle er ansat under overenskomster med enten FOA eller 3F, og efter aftale med fagforeningerne retter Hospitalsenheden Vest nu op på fejlen, og udbetaler samlet lige under 2,5 mio. kr. sammen med marts-lønnen.

- Vi er kede af, at vi har lavet en fejl, men vi er glade for, at FOA på deres medlemmers vegne har fundet fejlen. For tilliden til at pengene altid passer, er afgørende for forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Der skal naturligvis være fuldstændigt styr på aftaler, tilrettelæggelse af arbejdstid og løn. Det skylder vi vores medarbejdere, siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen.

Manglende skriftlig aftale
Fejlene skyldes, at der i en årrække - på ønske fra medarbejderne og med accept fra de lokale tillidsrepræsentanter - har været en praksis, hvor medarbejderne har kunnet arbejde mere end de normale seks dage i træk for dermed at spare op til sammenhængende fridage.

- Det havde været i orden, hvis vi havde haft en skriftlig aftale, men det har vi ikke, og i den sammenhæng hjælper det ikke, at medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledelsen var enige om fremgangsmåden. Reglerne er, som de er, og dem retter vi ind efter, forklarer Poul Michaelsen.

- Vi vil gerne kvittere for fagforbundenes indsats. Jeg synes, vi har haft et godt samarbejde om at afdække omfang og konsekvenser, og vi er glade for, at vi nu har en ny – skriftlig – lokalaftale, siger Poul Michaelsen.

Ændret praksis
Retningslinjer og praksis i forbindelse med registrering af arbejde og fridage i Driftsafdelingen i Hospitalsenheden Vest er generelt strammet op, så der er sikkerhed for, at registreringen fremover sker korrekt.

Derudover er hospitalets medarbejdere også blevet opfordret til at få gennemgået deres lønsedler sammen med enten hospitalets HR afdeling eller deres tillidsrepræsentant, hvis der er den mindste tvivl om, at tallene stemmer.

De 113 medarbejdere der har penge til gode, er, efter aftale med FOA og 3F, fundet ved at gennemgå lønsedler fra perioden 2015 til 2019.

Senest redigeret den 19.03.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen