Vejledning om arbejdsskadesager som følge af COVID-19

Arbejdstilsynet har udstedt en vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til ansatte, der er blevet smittet med coronavirus (COVID-19) på deres arbejde.

Det fremgår bl.a. af vejledningen, at sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet, og at nogle typer af arbejde i sig selv vil indebære en stærk formodning for, at den ansatte er blevet udsat for smitte på arbejdet.

Derudover beskriver vejledningen de kriterier, som myndighederne skal lægge vægt på i vurderingen. Det fremgår også, at myndighederne skal hastebehandle sager, hvor sygdomsramte er blevet alvorligt syg.

Endelig indeholder vejledningen information om anmeldepligt, muligheder for erstatning samt anke.

Læs vejledningen her

Senest redigeret den 30.04.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen