Bedre til ord, tal og IT

De fleste kender begrebet ordblindhed. På trods af det, er ordblindhed sjældent noget man taler åbent om på arbejdspladsen, og ordblindhed stadig er et tabu mange steder.

Mange medarbejdere og ledere synes det kan være svært at tale åbent om ordblindhed. Det kan opleves som en privatsag og et tabu, som for nogle er forbundet med nederlag. Nogle kan være nervøse for at miste deres job, eller at blive ekskluderet fra opgaver og arbejdsområder, hvis de fortæller om deres ordblindhed. Mange medarbejdere har i flere år kompenseret for deres ordblindhed og har indrettet deres arbejdsrutiner herefter. Andre ved ikke, at de er ordblinde. Men med stigende krav om dokumentation bliver det stadig sværere at klare arbejdsopgaverne som ordblind, hvis ikke man får de rette hjælpemidler eller undervisning.

Som en del af den opsøgende indsats, som FOA, 3F og KL har iværksat for at understøtte og styrke de fælles indsatser 'Bedre til ord, tal og IT' samt 'Ufaglært til faglært' på det kommunale område, er der lavet to film og en vejledning om ordblindhed.

Find video og vejledning på Forbundets hjemmeside

Senest redigeret den 07.07.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen