Arbejdstidsreglerne og overenskomsten er IKKE sat ude af spil

Det vil sige, at du fortsat skal arbejde ud fra de gældende regler i arbejdstidsregelsættet

Hvis du bliver præsenteret for andet, kan du kontakte os for videre information.

Det er KUN FOA, der laver lokal-aftaler der berører din arbejdstid, så hvis der er et sådan ønske skal du kontakte afdelingen. Vi er i løbende kontakt med arbejdsgiverne i forhold til status på området. 

Senest redigeret den 23.03.2020 af Anne-Mette Røn Poulsen