Flere kan få støtte til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

Nu kan endnu flere kommunale arbejdspladser få glæde af SPARKs tilbud om hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Med to nye temaer og muligheden for at få forløb på tværs af arbejdspladser og kommuner kan SPARK nå endnu flere arbejdspladser i de kommende år.

Når medarbejderrepræsentanter og ledere har været igennem et SPARK-forløb, kommer de ud med ny viden og metoder til at sætte gang i tiltag, der kan styrke det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Det har en stor evaluering af SPARK vist.

Det skal flere have glæde af i de kommende år, og derfor har KL og Forhandlingsfællesskabet aftalt at videreføre, udvide og informere om SPARKs tilbud til kommunale arbejdspladser.

Fra 2019 tilbyder SPARK ikke alene forløb til lokale MED-udvalg og TRIO'er på konkrete arbejdspladser, men også forløb på tværs af arbejdspladser og kommuner. På den måde bliver det muligt at danne netværk blandt TRIO'er og MED-udvalg, hvor man kan finde inspiration og støtte hinanden i at fastholde læring. Også i forhold til temaer bliver SPARKs støtte bredt ud. Temaerne chikane og alenearbejde vil supplere de eksisterende temaer forandringer, samarbejde, vold & trusler og arbejdets omfang og udførelse. Dermed dækker SPARKs tilbud hele spektret inden for psykisk arbejdsmiljø.

En grundsten i SPARK er at styrke det lokale samarbejde mellem ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser og at øge deres handlekompetence til gavn for arbejdspladsen. Formålet er således at få arbejdspladser, der er klædt på til selv at samarbejde om at løse problemer, når SPARK-forløbet er slut.

Læs mere om SPARK og om, hvordan i søger

Senest redigeret den 16.01.2019 af Anne-Mette Røn Poulsen