Ny sætning på din lønseddel i Holstebro kommune

Ansatte i Holstebro kommune har fået en ny sætning på deres lønsedler

FOA har forespurgt Holstebro kommune omkring meningen med denne sætning på lønsedlerne:

”Har du indvendinger eller ændringer til fremsendte arbejdsopgørelse, bedes du rette henvendelse til din planlægger/leder indenfor 14 dage fra modtagelsen. Ellers er opgørelsen godkendt af dig.”

Sætningen erstatter jeres fysiske underskrift på lister udskrevet og leveret fra SD-tjenestetid. Dette er blevet digitaliseret og derfor fremkommer den på lønsedlen.

Vi gør opmærksom på, at sætningen ikke betyder, at vi ikke kan rejse lønsager for manglende tillæg eller løn. Det vil vi stadig gøre hvis I finder fejl.

Senest redigeret den 24.10.2019 af Anne-Mette Røn Poulsen