Nye rammer og regler for TR

Efter at fagbevægelsen i 3 år har ventet på revision af den aktive beskæftigelsespolitik, fik vi for nylig den endelige bekendtgørelse. Her er de endelige nye bestemmelser for TR og aktivering beskrevet

Forbundet har lavet et lille notat, hvor der kan læses om de 5 ændringer som har afgørende betydning for aktiveringen på FOA’s arbejdspladser og den ændrede rolle for tillidsrepræsentanterne. Du kan finde hele den ny bekendtgørelse her, men i notatet får du hovedpunkterne, hvad angår TR og aktivering som er:

  • Hvem der kan aktiveres og hvor længe
  • Nyt krav om formål, med de enkelte forløb som den ledige skal ud i.
  • Krav om ny måde at tælle de ordinært og ekstraordinært ansatte, hvilket bliver en kolossal udfordring.
  • TR for den pågældende faggruppe, skrives direkte ind som den ansvarlige for at godkende aktiveringen
  • Fuldautomatisering af nye VITAS-blanketter som TR skal arbejde med

Læs Forbundets notat: Ny LAB-lov ændrer betingelser og rammer for aktivering på FOAs arbejdspladser

Senest redigeret den 12.12.2019 af Anne-Mette Røn Poulsen