Er du okay? Sig det – for børnenes skyld!

Vi er rystet, har netop set TV2´s skjulte optagelser – Daginstitutioner bag facaden - omhandlende kritiske forhold i Københavnske daginstitutioner.

Kunne det ske i Holstebro, Struer eller Lemvig? Tror det heldigvis ikke!!!
Men hvad gør vi, for at forebygge det aldrig sker i vores 3 kommuner?

FOA Holstebro tager stærkt afstand fra det vi ser, og der er intet der kan forsvare det. Ingen børn skal opleve, at bliver behandlet på den måde. Faglighed og uddannelsesvarighed har intet at sige i denne situation. Alle ufaglærte som faglærte, unge som gamle – ved, at den opførsel er uacceptabel.
Man behandler ikke børn sådan. PUNKTUM!!!

I vores daginstitutioner skal børnene have omsorg, støtte og voksenkontakt, som de har behov og krav på.

Faglig kritik kan virke svær at give. Men faktisk er det både omsorg for børnene og for kollegerne, når personalegruppen er god til at give hinanden faglig kritik. Det er ikke mindst vigtigt i en stadig mere presset hverdag.

Et stigende pres på de pædagogiske voksne må aldrig gå ud over børnene. Vi skal turde give hinanden faglig kritik. Og vi skal gøre det i tide. Det må vi alle minde hinanden om.

I FOA har vi taget konsekvensen af TV2s skjulte optagelser.

Alle tillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet er inviteret til en Temadag der sætter fokus på, hvordan vi undgår, at stemningen bliver dårlig eller tonen for spids på trods af pres. Og på hvordan man skaber en kultur, hvor man blander sig konstruktivt i hinandens arbejde.

Vi foreslår en lignende Temadag arrangeres for alle pædagogiske medarbejdere i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.

Et andet forslag kunne også være, at vi sætter fokus på det pædagogiske tilsyn i kommunernes daginstitutioner.

Det pædagogiske tilsyn er en vigtig brik i, at sikre dagtilbud af høj kvalitet. Men hvordan udvikles et godt tilsyn, hvis vi ikke allerede har det i dag. Det er altid godt at sætte ekstra fokus på nuværende praksis, vi kan altid gøre det lidt bedre. Tilsynet skal tænkes ind i en større og bedre ramme og dermed sikre bedst mulig udvikling og kvalitet for både børn, ledere, medarbejdere og organisation.

En undersøgelse fra Bureau 2000 omkring Daginstitutioners hverdag 2019, viser netop, at kun i 58,93% sker der observationer af børnene i forbindelse med pædagogisk tilsyn. Kunne dette ikke gøres bedre???

Pædagogisk sektorformand og næstformand i FOA Holstebro
Dorthe Pia Hansen – Mobil 22590765
Annette Dietz – Mobil 23277569

Senest redigeret den 29.05.2019 af Anne-Mette Røn Poulsen