Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med FOA

Den Kommunale Kompetencefond støtter uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning.

Den Kommunale Kompetencefond støtter med 80% af udgifterne. De resterende 20% skal dækkes af din arbejdsplads. Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Hvis du går med ønsker i forhold til efteruddannelse, er det en god idé at tale med din leder og tillidsrepræsentant om dine udviklingsmuligheder. Det kan f.eks. være

  • Bedre til ord, tal og it
  • Ufaglært til faglært
  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Diplomuddannelse m.fl.

Kompetencefondens hjemmeside kan du læse mere om hvilke efter- og videreuddannelse der er forhåndsgodkendte, fondens regelsæt og hvordan du ansøger.

                           

Senest redigeret den 24.01.2019 af Anne-Mette Røn Poulsen