Forhandlingerne om ny overenskomst er brudt sammen

Fredag brød forhandlingerne om en ny overenskomst på statens område sammen. Forhandlerne var så langt fra hinanden at et resultat ikke kunne opnås.

Innovationsminister Sofie Löhde må fremlægge et nyt udspil før end der kommer skred i forhandlingerne igen, men det skal man nok ikke forvente.

Samme situation står forhandlingsfællesskabet overfor i forhandlingerne med KL. Her brød forhandlingerne sammen tirsdag. De afgørende punkter der skulle falde på plads er stadig de samme for at kunne opnå et forlig nemlig:

  • Den samlede økonomiske ramme, herunder lønstigningerne i de næste tre år og reguleringen af de kommunalt ansattes løn i forhold til de privatansattes lønudvikling
  • Vejen til en arbejdstidsaftale for lærere og undervisere
  • Sikring af den arbejdsgiverbetalte spisepause for de, der ikke selv betaler pausen
  • De nuværende seniorfridages fremtid

KL ville ikke udmelde en samlet økonomisk ramme, men kun nævne enkelte tal, som når de bliver beregnet kun ville give en meget lille reallønsfremgang hen over de 3 overenskomstår.

De andre områder ville KL kun diskutere som organisationsforhandlinger, og derved bryde op på det sammenhold som de faglige organisationer har opbygget ved disse overenskomstforhandlinger.

Når der sker sammenbrud i forhandlingerne, og der ingen udsigt er til, at der kan ske en genoptagelse, er resultatet, at en af parterne varsler konflikt.

Der er ingen tvivl om, at det ville være mest hensigtsmæssigt med et forlig. Der er ingen anden end arbejdsgiverne der tjener ved en konflikt. I konfliktperioden skal de jo ikke udbetale løn til de konfliktramte og eventuelle lockoutede.

Men vil man konflikten, så er vi klar i FOA til at tage den.

Senest redigeret den 28.02.2018 af Anne-Mette Røn Poulen