Nytårstaffel for dagplejere

Onsdag den 24. januar 2017 holdte faggruppen for dagplejere nytårstaffel for 70 dagplejere, hvor dagplejens dagligdag og fremtidige udfordringer blev drøftet

Dagplejen igen i fremgang

Dagplejen har, på trods af tårnhøj tilfredshed blandt forældrene, haft nogle hårde år. Kommunerne har valgt at prioritere vuggestuer og nedlagt langt flere dagplejepladser end det faldende børnetal begrunder.

For første gang i mange år sker der igen ansættelser i vores 3 kommuner Lemvig, Struer og Holstebro, hvilket er meget positivt. Vi ser også en stor søgning af pædagoger, der gerne vil skifte fag fra daginstitution/vuggestue til dagplejen, hvilket vi hilsen meget velkommen.

Der er ingen tvivl om, at den positive udvikling i kvaliteten af pasningstilbuddet, har været med til, at forældrene vender tilbage. Samtidig ser de uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter sig også som en vigtigt del i dagplejen. Forældrene sætter stor pris på trygheden med en lille børnegruppe, og det hjemlige miljø dagplejen kan tilbyde.

På Nytårstafflet drøftede dagplejerne, at vi igen står overfor et rekrutteringsproblem. Hvordan får vi ”solgt” dagplejen, så flere får lyst til at søge ind. Det vil være ærgerligt, hvis man som forældre har et ønske om at få sit barn i dagpleje, og ikke kan få dette ønske opfyldt.

Udover det stigende børnetal, der giver rekrutteringsudfordringer, så er det også vigtigt, at kommunerne tager højde for, at mange af vores dagplejere er oppe i alderen - og derfor skal der ske en naturlig udskiftning.

Vi fik også drøftet de igangværende overenskomstforhandlinger, og de udfordringer disse giver specielt i dagplejen.

Rigtig mange dagplejere har ofte kontakt med deres tillidsrepræsentant/FOA omkring spørgsmål, der berører faglighed og arbejdsplads. Vi forsøger altid at hjælpe det bedste vi kan. Ikke ved altid at være eksperter, men ved hele tiden at spørge ind til, hvordan vi bedst kan støtte jer i udviklingen af jeres fag og arbejde.

Vi forsøger altid, at have medlemmerne i centrum ved at inddrage jer i arbejdet med at udvikle redskaber og argumenter, som vi i FOA kan gøre brug af i hverdagen, for at sikre en god dagpleje.

Tak for jeres fremmøde og jeres livlige spørgelyst under tafflet. 

  • Børn har ret til at være børn
  • Børn har ret til betydningsfulde relationer og voksne, der vil dem noget 
  • Børn har ret til at blive mødt af voksne, der ser, hører og forstår dem
  • Børn hat ret til lige muligheder – det unikke ligger i forskelligheden 
  • Børn har ret til dagtilbud, der indeholder miljøer, hvis vigtigste opgave er at sikre omsorg, trivsel og dannelse

                

Senest redigeret den 07.02.2018 af Anne-Mette Røn Poulsen