Normeringernes betydning, hvad siger forskerne?

Læserbrev fra Annette Dietz, næstformand Pædagogisk sektor, FOA Holstebro

En ændring af normeringer til færre børn pr. voksen har vist sig at gøre de voksne mere sensitive og opmærksomme, og børnene bliver tilbudt flere udviklingsrelevante aktiviteter og lærerige lege. Det giver også en hyppigere interaktion mellem det enkelte barn og den voksne, hvor barnet er engageret i samtale med de voksne.

En bedre normering giver færre stressymptomer hos barnet samt færre adfærdsvanskeligheder og konflikter børnene imellem. For 0 til to-årige børn viser forskning, at bedre normering og personalets erfaring fra arbejde i dagtilbud har stor betydning for kvaliteten af dagtilbud, især for arbejdet med omsorg og tilknytning.

Flere forskningsoversigter beskriver med forskelligt ordvalg barn-vokseninteraktion, som det vigtigste for kvaliteten eller 'den mest betydningsfulde enkeltfaktor i daginstitutionen for barnets intellektuelle udvikling.

En anden forskningsoversigt viser, at specielt for de 0 til tre-årige børn, skal dagtilbuddet være et sted, hvor de møder sensitive, responsive og lydhøre voksne.

Forskning viser, at 0 til to-årige børn har mere kontakt med andre og er mere optagede af legetøj, når der er en voksen helt tæt på dem, i forhold til, hvis den voksne er lidt længere væk fra barnet.

Forskning viser, at det for de 0 til to-årige børn er vigtigt at have fokus på den daglige omsorg i dagtilbuddet. Omsorgen for de mindste er lige så vigtig for børns udvikling som senere læringsaktiviteter. Der ligger meget læring og udvikling i at kunne yde den rette omsorg for de mindste børn.

Med forskernes viden in mente, så kan vi i FOA Holstebro kun blive triste og en anelse forundret over at læse referatet fra Børn- og Familieudvalget den 6. december 2018:

".... indarbejdes en én procent omprioritering i tildelingsmodellen og på centrale konti allerede fra januar 2019, Det foreslås, at der ikke ændres ved den nuværende beregningsandel i tildelingsmodellen med minimum 65 procent pædagoguddannet personale, som følger den politiske beslutning i Masterplanen på Dagtilbud. I stedet betyder omprioriteringen en ændring af normeringen. Beløbet til omprioritering inden for rammen i 2019 udgør 2.731.000 kroner for institutionerne og centrale konti."

Senest redigeret den 12.12.2018 af Anne-Mette Røn Poulsen