Når lederen ikke er lige om hjørnet

Rundt omkring i landet laves der i disse år fælles ledelse, sektionsledelse, områdeledelse m.m. Ja der er mange navne for det samme. Men fælles for dem alle er, at hvor man før havde en leder i hvert hus, er lederen ikke fysisk tilstede hver dag/uge

Den slags ” distanceledelse” er også blevet et vilkår i vores 3 kommuner.

Begreber som tillid, selvledelse og kommunikation får nye aspekter og nuancer, når lederen skal klare sig uden den tætte relation, den uformelle kommunikation og det daglige samvær med medarbejderne. Det kan kun fungerer, hvis det lykkes leder og medarbejder at finde balancen mellem ledelse og selvledelse.

Nogle af de ” nye” opgaver man har som medarbejder er:

  • At kunne træffe almindelige faglige beslutninger om det daglige arbejde
  • At søge hjælp og sparring, hvis der opstår behov for det
  • At være ekstra opmærksom på hinanden
  • Have et ekstra øje på samarbejdet, trivslen og fx stressniveauet

At man nu i større eller mindre grad er blevet selvledende, betyder ikke at man har mindre medindflydelse eller medbestemmelse. Så oplever du, at din indflydelse på eget arbejde er blevet mindre, så kontakt din leder. Mange undersøgelser viser nemlig, at indflydelse på eget arbejde har stor betydning for sygefraværet og trivslen.

Skal nærværende ledelse på afstand blive en succes, kræver det, at man får løst udfordringen omkring hvorledes man kommunikere. Jeg vil gerne opfordre til at I sætte følgende punkter på jeres næste personalemøde/L-MED møde:

  • Hvordan sikre vi plads til uformel dialog? 
  • Hvordan er lederen tilgængelig for sparring? 
  • Hvordan udnytter vi de formelle møder mest effektivt? 
  • Hvordan behersker vi den digitale kommunikation.

I forbindelse med den digitale kommunikation er det vigtigt, at få alle med. I Holstebro bruges fx Børneintra. Det er her alle informationer lægges. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere har adgang til Børneintra, også ansatte i flexjob, pedeller m.m. Vi kan vel ikke arbejde med inklusion af børn, samtidig med at vi ekskludere medarbejdere?