FOA forhandler for din faggruppes interesser og anerkendelse

Man kan indimellem høre kritiske røster påstå, at fagforeninger har udspillet deres rolle. Gid, de dog havde ret!

Sandheden er, at uden FOA ville der ikke være overenskomstforhandlinger, hvor du og dine kolleger får aftaler med din arbejdsgiver, der giver jer ret til en anstændig løn og ordentlige arbejdsforhold.

Du og dine kolleger ville heller ikke have ret til barn syg, til seniorordninger, til mindst fem ugers ferie. Der ville ikke være en tillidsrepræsentant tæt på, som forsvarer vores medlemmers rettigheder. 

Der ville ikke være nogen til at tale medlemmernes sag, når politikerne eller arbejdsgiveren tager beslutninger om dagpengeret, udliciteringer og nedskæringer på arbejdspladserne. Der ville ikke være en formand, der fortæller FOA-medlemmernes historie i medierne eller på et møde bag lukkede døre på rådhuset eller Christiansborg. Der ville ikke være nogen, der sørgede for, at erfaringerne fra virkeligheden når ind på ledernes kontorer, borgmesterkontoret og ministergangene. 

FOA kæmper hver dag for, at din og dine kollegers faglighed og store arbejdsindsats bliver anerkendt alle steder – af politikerne, af arbejdsgiverne, af lederne, i medierne og ved middagsbordene. Sandheden er, at kampen for et værdigt arbejdsliv med arbejdsglæde og faglig stolthed desværre ikke er færdig ...

Fælles kamp for ordentlige arbejdsvilkår

Fælles kamp for retfærdig løn 

Fælles politisk stemme

Medindflydelse på arbejdet

Senest redigeret den 21.02.2018 af Anne-Mette Røn Poulsen