Dagbog fra Studietur til Kina

På LO’s kongres den 25. oktober 2015, blev Helle Bøgh Højland sammen med 3 tillidsrepræsentantkolleger fra andre LO-organisationer præsenteret og hyldet med TR-prisen.

Med prisen fulgte også en studietur til Kina. Her kan du læse tillidsrepræsentanternes dagbog fra turen

Senest redigeret den 23.01.2017 af Anne-Mette Røn Poulsen