Støtte fra SPARK

Det er stadig muligt at søge støtte fra SPARK

SPARK er etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet som en fælles indsats for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Et godt psykisk arbejdsmiljø bliver skabt på arbejdspladserne i tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem. SPARK er et supplement til dette samarbejde.

For at søge om støtte fra SPARK skal I udfylde et kort ansøgningsskema, hvor I skal oplyse kontaktoplysninger for en leder og en medarbejderrepræsentant, og I skal være enige i jeres TRIO/lokal-MED om at søge. I skal være klar til at gå i gang med forløbet inden for et halvt år.

Gå til ansøgningsskemaet her.

SPARK udbyder også temadage om psykisk arbejdsmiljø, se hjemmesiden her

Senest redigeret den 23.03.2017 af Anne-Mette Røn Poulsen