Pædagogisk Assistent Gitte Jepsen, Resen Naturbørnehave, kontaktede FOA Holstebro for at høre til, om vi havde en støjmåler i FOA de kunne låne eller leje? Det havde vi ikke men syntes idéen var rigtig god og derfor indkøbte vi efterfølgende 3 stk. hvoraf Gitte blev den første til at låne 1 af de 3.

Sæt fokus på støjen

Mange børn og voksne opholder sig hver dag mange timer i daginstitutioner og skolefritidsordninger, hvor der er meget støj. Vidste du, at i hver fjerde SFO/SFH er støjgrænsen højre end de 85 dB som er høreskadegrænsen. Udover at dette kan give varige høreskader for børn og voksne, så påvirker det også koncentrationsevnen, hukommelsen, indlæring og sprogforståelsen.

FOA Holstebro har indkøbt 3 ”Trafiklys” støjmålere som vi udlåner gratis i op til 3 måneder. Det eneste vi kræver er, at I selv henter og bringer samt at mindst én ansat i institutionen er medlem af FOA Holstebro.

Med ”Trafiklyset” kan børn og voksne på en sjov og pædagogisk måde, hjælpes ad med at få mere fokus på og være mere opmærksomme på hverdagens støj. Vi håber, at vi med ”Trafiklyset” sammen kan få ændret vores adfærd og ikke mindst lære børnene, at vise hensyn til hinanden og derved mindske støjgenerne.

Udover at bruge ”Trafiklyset” som et pædagogisk redskab, er det vigtigt at arbejde videre med hvordan støjen kan dæmpes. Mange af vores institutioner er ikke særlig hensigtsmæssigt bygget i forhold til lydforhold. Ofte med mindre tekniske ændringer samt ved at være opmærksom på, hvordan rummene indrettes, vil det være muligt, at nedbringe støjniveauet væsentligt. Det er vigtigt, at finde frem til de værste støjkilder. Det kan være tekniske løsninger som akustikregulering af vægge og lofter. Det kan være inventar, telefonen, legetøj m.m. Hårde ting larmer mere end bløde ting.

Et forslag kunne være, at nedsætte en arbejdsgruppe som skal arbejde med de ting der støjer og efterfølgende få løst det med nye tiltag som gør det mere tåleligt, at opholde sig en hel dag i institutionen. Prøv evt. i en periode at skrive ned, hvad det er i hverdagen der støjer.

For meget støj på vores institutioner har stor betydning for indeklimaet, trivsel og dermed et forringet arbejdsmiljø i hverdagen. Det er jo også børnenes arbejdsplads.

Vi vil derfor gerne efterfølgende hører fra jer, hvordan I oplever det fokus det får, når I har sat denne støjmåler op og dermed har sat arbejdsmiljøet på dagsordenen. Hvilke tiltag er der gjort for evt. at nedbringe støjen og hvordan reagere børnene, er de aktive medspiller i projektet?

Støjmåleren ”Trafiklyset” bestilles i afdelingen på 46971414 eller pr. mail til holstebro@foa.dk. Herefter henter og bringer I selv. Vi medsender love og regler for støj på arbejdspladsen samt forslag til løsmuligheder.

Senest redigeret den 23.01.2017 af Anne-Mette Røn Poulsen